Được sử dụng chứng minh nhân dân đến hết năm 2024

Chiều 9/5 tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh thẩm tra chính thức dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi). Theo Tờ trình của Chính phủ, chứng minh nhân dân sẽ được sử dụng đến hết năm 2024.

Cụ thể, Chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng đã được cấp trước ngày Luật Căn cước có hiệu lực thi hành thì được sử dụng đến hết ngày 31/12/2024. Căn cước công dân đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được ghi trong thẻ; khi người dân có yêu cầu thì được đổi sang Thẻ căn cước. Trên Thẻ căn cước, sẽ lược bỏ vân tay; sửa đổi quy định về thông tin số thẻ căn cước thành Số định danh cá nhân, quê quán thành nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú thành nơi cư trú.

Việc thay đổi, cải tiến như trên để tạo thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình sử dụng thẻ căn cước, hạn chế việc phải cấp đổi thẻ căn cước và bảo đảm tính riêng tư của người dân; các thông tin căn cước của người dân cơ bản sẽ được lưu trữ, khai thác, sử dụng thông qua chíp điện tử trên Thẻ căn cước.

Khắc Phục – Cao Hoàng