Dùng "nội ngữ" để bám bản, bám dân ở vùng cao Sơn La

Ở Tây Bắc có nhiều bản vùng cao đặc biệt khó khăn, đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí còn hạn chế. Để tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với nhân dân, lực lượng Công an cấp xã đã học tiếng nói của bà con, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân.

Thuý Hà