Dùng ngân sách mua sách giáo khoa cho học sinh mượn từ năm học 2022-2023

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chủ trương dùng tiền ngân sách mua Sách giáo khoa cho học sinh mượn dùng là yêu cầu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị Tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 diễn ra sáng 12/8 tại Hà Nội.

Về phương án sử dụng ngân sách nhà nước mua sách giáo khoa phổ thông cho học sinh mượn sử dụng, Chính phủ đã giao Bộ Giáo dục và đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ. Tại Hội nghị, 1 lần nữa phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu khẩn trương thực hiện chủ trương này để kịp triển khai trước khi học kỳ mới bắt đầu.

Phó Thủ tướng VŨ ĐỨC ĐAM: “Khẩn trương đôn đốc Bộ Tài chính để trình Chính phủ các văn bản cần thiết về chủ trương dung ngân sách Nhà nước để mua sách giáo khoa cho các em học sinh mượn dùng, phải làm ngay kẻo năm học mới đến rồi thì xã hội chỉ biết Bộ Giáo dục. Đề nghị các lãnh đạo địa phương giúp cho.”

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT có kế hoạch, hướng dẫn chi tiết đối với việc bổ sung, củng cố kiến thức cho học sinh sau thời gian dài học trực tuyến cho từng lớp học, cấp học; cùng với các địa phương tổ chức tuyển dụng biên chế giáo viên được bổ sung cho thật tốt; theo dõi sát công tác tuyển sinh đại học. 

Ninh Tùng