Đưa dự án Mai Sơn - Quốc lộ 45 vào khai thác trong năm 2022

Ngày 17/11, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đã kiểm tra các dự án từ Nghệ An đến Ninh Bình. Đó là các dự án cao tốc Diễn Châu - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Quốc lộ 45 và Mai Sơn - Quốc lộ 45. Đây là chuyến công tác đầu tiên của Bộ trưởng Bộ GTVT trên công trường các dự án đường cao tốc Bắc - Nam kể từ khi nhậm chức.

Báo cáo Bộ trưởng, các nhà thầu, ban quản lý cho biết các dự án đều gặp các khó khăn lớn làm ảnh hưởng tiến độ thi công gồm: đại dịch Covid-19, thiếu đất đắp nền đường, biến động giá nguyên vật liệu, bão, mưa lũ trong giai đoạn đắp nền đường khiến việc thi công gián đoạn.

Bộ trưởng Bộ GTVT nhấn mạnh: chậm tiến độ tại một số dự án thành phần chủ yếu là do chủ quan, nhà thầu không huy động đủ máy móc, thiết bị, nhân lực, nguồn lực tài chính để thi công ngay từ đầu, ban quản lý dự án cũng không chỉ đạo, đốc thúc, báo cáo sớm.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng nêu rõ: Các nhà thầu phải chịu trách nhiệm theo hợp đồng, nếu chậm thì phải làm bù. Nhà thầu, ban quản lý dự án phải bố trí đầy đủ nhân lực, thiết bị, tài chính để làm bù, thi công ba ca 24/24 giờ đảm bảo tiến độ, chất lượng để thông xe, đưa dự án vào khai thác từ 31/12/2022 như đã cam kết.

Thực hiện : Nguyễn Duyên Thế Anh