Dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi): Tước danh hiệu vinh dự Nhà nước khi bị kết án

Ngày 27/5, Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi). Theo báo cáo, Dự thảo Luật đã bổ sung một số điểm mới. Đáng chú ý là quy định trường hợp tổ chức, cá nhân bị hủy bỏ quyết định khen thưởng hay mở rộng đối tượng xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ sĩ Nhân dân theo hướng mở rộng các nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh, thời gian qua, cơ quan soạn thảo đã tích cực phối hợp với cơ quan liên quan để báo cáo Thường vụ Quốc hội, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật này như bổ sung các tiêu chuẩn về “đạt các tiêu chí về văn minh đô thị”, về bổ sung danh hiệu Xã, Phường, Thị trấn tiêu biểu. Vấn đề khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến sẽ thể chế hóa kết luận của Bộ Chính trị theo hướng: “Nhà nước tiếp tục xem xét, thực hiện, hoàn thành khen thưởng thành tích kháng chiến trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc đối với những cá nhân, tập thể, gia đình đủ điều kiện, tiêu chuẩn”. Về hình thức khen thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”, tiếp thu ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật quy định theo hướng Thanh niên xung phong hy sinh trong khi làm nhiệm vụ đã được công nhận liệt sĩ thì được truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”.

Một điểm mới đáng chú ý là mở rộng đối tượng xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ sĩ Nhân dân theo hướng mở rộng các nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.   

Một số ý kiến đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội đề nghị nghiên cứu bổ sung đối tượng hoạt động trong các lĩnh vực nhiếp ảnh, kiến trúc, văn học, bổ sung các “soạn giả” trong lĩnh vực sân khấu được xét danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú”.

 Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, qua quá trình lấy ý kiến, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, ý kiến vẫn còn rất khác nhau. Do đó, xin phép trình Quốc hội 2 phương án về Điều 66 để đại biểu Quốc hội thảo luận và cho ý kiến,

Bà NGUYỄN THÚY ANH - Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội: “Phương án 1: Bổ sung các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh, kiến trúc, văn học, bổ sung các “soạn giả” trong lĩnh vực sân khấu là đối tượng được xét danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” tại Điều 66 hoặc Phương án 2: Giữ như quy định của Luật hiện hành. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiêng về phương án 1 và kính trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến”.

Về vấn đề xử lý vi phạm trong thi đua, khen thưởng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉnh lý theo hướng quy định cụ thể hơn về các trường hợp cá nhân được tặng thưởng danh hiệu vinh dự Nhà nước mà có hành vi vi phạm pháp luật bị tòa án tuyên có tội và bản án đã có hiệu lực pháp luật, từ hình phạt tù có thời hạn trở lên, thì bị tước danh hiệu vinh dự Nhà nước; chỉnh lý quy định cụ thể về nội dung để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật về vấn đề xử lý vi phạm.
 

Thực hiện : Nhóm Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam