Dự thảo Luật Thanh tra: Quy định sao để tránh "mời thanh tra để tránh kiểm toán" và ngược lại

Ngày 13/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi).

Liên quan đến việc phân định thẩm quyền trong hoạt động thanh tra, đại biểu Phạm Hùng Thắng cho rằng, cần quy định rõ trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương, các cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhằm loại bỏ nguy cơ  chồng chéo, trùng lặp.

Ông PHẠM HÙNG THẮNG - Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam: “Luật cần quy định rõ ràng hơn về trọng tâm thẩm quyền của các cơ quan thanh tra theo cấp hành chính là thanh tra hướng vào bên trong các cơ quan quản lý nhà nước, gắn với việc thực hiện chức năng giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trọng tâm thẩm quyền của các cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh vực là hoạt động thanh tra chuyên ngành hướng ra bên ngoài với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong xã hội nói chung, gắn với việc kiểm tra, xử phạt vi phạm pháp luật theo ngành, lĩnh vực”.

Nhiều ý kiến cho rằng, không chỉ khắc phục tình trạng chồng chéo về thẩm quyền hoạt động thanh tra giữa các cấp, dự Luật cần có quy định sao cho không còn tình trạng mời thanh tra để tránh kiểm toán, mời kiểm toán để tránh thanh tra.

Ông TRẦN ĐÌNH VĂN - Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng: “Thực tế cho thấy còn có những sự chồng chéo trùng lặp do hoạt động thanh tra kiểm toán ở cấp trung ương và cấp tỉnh do vậy cần thiết có quy định về nguyên tắc xử lý chồng chéo trùng lặp giữa hoạt động thanh tra và độ kiểm toán đặt trong sự thống nhất với quy định của luật kiểm toán nhà nước nhằm khắc phục tiến tới không còn tình trạng chồng chéo trùng lặp do hoạt động thanh tra và kiểm toán xong”.

Nhiều đại biểu cũng nhấn mạnh, cần đẩy mạnh phân quyền trên cơ sở phân định rành mạnh trách nhiệm giữa Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước với cơ quan thanh tra và nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cơ quan thanh tra, nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp, qua đó giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động thanh tra./.
 

Thực hiện : Nhóm Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam