Dự thảo Luật Cảnh sát cơ động: Làm rõ loại tàu bay không người lái được quyền vô hiệu hoá

Thảo luận về thẩm quyền của Cảnh sát cơ động trong bảo vệ an ninh trên không tại Hội trường, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ quan tâm đến quyền hạn của cảnh sát cơ động được quy định trong điều 10 của dự thảo Luật.

Quy định tại điều 10 của dự thảo Luật, Cảnh sát cơ động có thẩm quyền ngăn chặn vô hiệu hóa tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ trực tiếp tấn công, đe dọa tấn công hoặc xâm phạm mục tiêu bảo vệ của cảnh sát cơ động trong phạm vi khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 

Bà NGUYỄN THỊ VIỆT NGA - Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương: 'Trong thực tế, hiện nay các loại phương tiện bay siêu nhẹ được sử dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và chính điều này cũng tiềm ẩn nguy cơ đe dọa an ninh, mất an toàn các mục tiêu bảo vệ. Để đảm bảo cơ sở pháp lý để Cảnh sát cơ động chủ động ngăn chặn, vô hiệu hóa tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ trong trường hợp các phương tiện này trực tiếp tấn công, xâm phạm hoặc đe dọa tấn công bảo vệ của cảnh sát thì quy định trong Luật là phù hợp".

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, dù đã bổ sung, chỉnh lý nhằm làm rõ các loại phương tiện bay và phạm vi khu vực cảnh sát cơ động được quyền ngăn chặn vô hiệu hóa để đảm bảo phù hợp với quy định tại Quyết định số 18 ngày 10/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ, nhưng cũng cần quy định rõ, tránh chồng chéo nhiệm vụ và quyền hạn của Lực lượng Cảnh sát cơ động với lực lượng phòng không.

Ông LƯƠNG VĂN HÙNG - Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi : "Đề nghị quy định cụ thể khoản này hoặc giao cho Chính phủ quy định hướng dẫn chi tiết nhằm tránh chồng chéo với nhiều nhiệm vụ của Lực lượng Phòng không, Bộ Quốc phòng. Theo Quyết định 18, một số quy định cấm bay quy định tại Điều 3, khu vực hạn chế bay quy định tại Điều 4, lực lượng Cảnh sát cơ động khó có thể đảm bảo đủ trang thiết bị lực lượng để hoàn thành nhiệm vụ hoặc muốn thực hiện nhiệm vụ phải có lộ trình trang bị vũ khí."

Việc quy định cảnh sát cơ động có thẩm quyền ngăn chặn vô hiệu hóa tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ là 1 trong những nội dung quy định tại dự thảo Luật Cảnh sát Cơ động, được Bộ Công an lý giải là nếu không trao quyền ngăn chặn cho lực lượng trực tiếp bảo vệ mà chờ lực lượng khác đến xử lý thì sẽ gây ra hậu quả về nhiều mặt, nhất là các mục tiêu quan trọng về chính trị, ngoại giao và đây cũng là 1 vấn đề vấn đang được các đại biểu thảo luận, góp ý.
 

Thực hiện : Nhóm Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam