Dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến Dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 7

Luật Công đoàn (sửa đổi) sẽ xây dựng 3 chính sách lớn, trong đó có hoàn thiện cơ chế tài chính công đoàn trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và sự ra đời của tổ chức của NLĐ tại doanh nghiệp ngoài hệ thống công đoàn Việt Nam.

Thông tin được đưa ra tại buổi làm việc chiều nay giữa Thường trực Ủy ban Xã hội với Lãnh đạo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về xây dựng dự án Luật Công đoàn (sửa đổi). Dự kiến, Dự án luật này sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 và thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15.

Thường trực Ủy ban Xã hội đánh giá cao Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tích cực, thận trọng và kỹ lưỡng trong xây dựng dự án Luật Công đoàn (sửa đổi). Trong đó đã chủ động thể chế hóa Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Đối với các chính sách mới Thường trực Ủy ban đề nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần đánh giá kỹ lưỡng, tăng cường đôn đốc trong việc lấy ý kiến, rà soát các quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo mục tiêu sửa đổi toàn diện.

Kết luận buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh đề nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp với Thường trực Ủy ban Xã hội và các cơ quan có liên quan, thảo luận sâu đối với từng chính sách trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội xem xét, nhằm bảo đảm đạt được sự đồng thuận cao về quan điểm xây dựng chính sách.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!  

Thực hiện : Như Thảo Tùng Dương