Dự kiến công bố danh mục khoảng 9 nghìn thuốc vào tháng 2/2023

Sáng 9/2, tại trụ sở Bộ Y tế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với Bộ Y tế và đại diện các sở, lãnh đạo một số bệnh viện về vướng mắc trong ngành y tế hiện nay.

Đại diện Bộ Y tế cho biết việc cấp phép đăng ký, cấp phép nhập khẩu, kinh doanh dược gặp khó khăn do trình tự, thủ tục gia hạn đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc được quy định “cứng” trong Luật Dược, trong khi đó, quy định về quản lý dược của nhiều nước đã có nhiều sự thay đổi. Số lượng hồ sơ yêu cầu gia hạn ngày càng tăng trong khi nhân lực quản lý và thực hiện gia hạn của Bộ Y tế còn thiếu. Mức phí chi trả cho chuyên gia thẩm định thấp trong khi yêu cầu phải có chuyên môn cao, trách nhiệm lớn, rủi ro pháp lý nên chưa khuyến khích được chuyên gia tham gia. Bên cạnh quản lý, mua sắm thuốc thì mua sắm trang thiết bị y tế cũng đang gặp nhiều bất cập như chưa có hướng dẫn về quyết định và dự toán mua sắm, quy định về tham khảo giá chưa thực tế, tâm lý e ngại trong tổ chức thực hiện mua sắm, đấu thầu ở các đơn vị,… Bộ Y tế đang triển khai nhiều giải pháp tình thế đồng thời đề xuất sửa đổi 1 số chính sách để khắc phục. Trước mắt, Bộ đã rà soát, dự thảo danh mục công bố đợt 1 khoảng 9 nghìn thuốc, dự kiến công bố vào tháng 2/2023.

Thực hiện : Vũ Hiếu Đỗ Minh