Dự án Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi): Quan tâm tới nguyện vọng của người bị bạo lực gia đình

Theo báo cáo Tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) do Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh trình bày, đến nay dự thảo Luật đã cơ bản đáp ứng được mục tiêu đặt ra đó là: Bảo đảm thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng để “phát triển gia đình hạnh phúc, bền vững và thực hiện phòng, chống bạo lực gia đình toàn diện, khả thi, có hiệu quả".

Có thể nói Luật Phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi) là một luật khó, có phạm vi rộng, hàm chứa các vấn đề liên quan đến quyền con người, cũng như nhiều vấn đề đang được điều chỉnh bởi các luật khác. Do đó để thiết kế được những điều luật mới vừa đảm bảo sự kế thừa, vừa hợp lý, thống nhất không phải việc đơn giản. Tuy nhiên bám sát nguyên tắc “lấy người bị bạo lực gia đình làm trung tâm”, dự thảo Luật đến nay đã có nhiều quy định được đánh giá là điểm mới đáng chú ý.

Và ngay sau đây Truyền hình Quốc hội Việt Nam sẽ có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Kim Thúy- Phó Chủ nhiệm Ủy ban xã hội, đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng để lắng nghe thêm quan điểm từ phía cơ quan thẩm tra về những nội dung này.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung cuộc trò chuyện!