Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) còn có những khái niệm chung chung, khó áp dụng trên thực tiễn

Tại phiên thảo luận về Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) sáng 2/11, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương) đóng góp hoàn thiện Dự án Luật, trong đó có ý kiến về quy định giao kết hợp đồng, thực hiện hợp đồng theo mẫu.

Trong Điều 26 của dự án luật, trước khi giao kết hợp đồng theo mẫu, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải dành thời gian hợp lý để người tiêu dùng nghiên cứu hợp đồng. Đại biểu đặt ra câu hỏi, thời gian như thế nào thì được gọi là hợp lý, ở đây khái niệm “thời gian hợp lý" vẫn còn khá mênh mông.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng cần làm rõ lại khái niệm “thời gian hợp lý” và một số khái niệm khác trong dự án luật. Những khái niệm này khiến các quy định trở nên chung chung, mơ hồ, khó xác định, cần được rà soát nhằm hạn chế khó khăn và phát sinh kiến nghị khi thực hiện luật.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!


Thực hiện : Mai Phương