Dự án hồ chứa nước Ka Pét: Tính toán kỹ diện tích trồng rừng thay thế

Cho ý kiến về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, đa số đại biểu đồng tình với việc đề nghị Quốc hội cho phép điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước Ka Pét cũng như áp dụng cơ chế đặc thù cho dự án.

Nhiều đại biểu cho rằng, đối với diện tích rừng lớn chuyển mục đích nên việc trồng rừng thay thế cần phải tính toán cụ thể, đảm bảo mật độ che phủ rừng.

Đại biểu Nguyễn Thị Lan, Đoàn Thành phố Hà Nội đề nghị Bình Thuận cần bố trí trồng toàn bộ diện tích rừng thay thế vào 1 đợt mà không dải ra nhiều đợt như đề xuất, kế hoạch.

Dự án hồ chứa nước Ka Pét dung tích chứa hơn 51 triệu m3, được xác định là công trình thủy lợi đa mục tiêu, sẽ giải quyết nước tưới cho 7.700 ha đất khô hạn của nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số, cũng như cấp nước thô cho các khu công nghiệp, giải quyết nước sinh hoạt cho người dân của huyện Hàm Thuận Nam và TP. Phan Thiết. Việc Quốc hội chấp thuận việc điều chỉnh chủ trương đầu tư và giao Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt dự án trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định và quyết định đầu tư dự án tương tự đối với dự án nhóm A theo quy định của pháp luật về đầu tư công sẽ tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giai quyết bài toán khô hạn tại địa phương này.

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam