Đồng ý chủ trương cho Vinachem bổ sung ngành điện hóa và tăng vốn điều lệ

Ủng hộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) tăng vốn điều lệ nhưng phải bảo đảm đủ điều kiện và nguồn lực theo quy định để tăng vốn. Đây là quan điểm của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về tình hình hoạt động, công tác cơ cấu lại Vinachem giai đoạn 2016-2020, Đề án cơ cấu lại Vinachem giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch sắp xếp lại Công ty mẹ - Vinachem diễn ra vào sáng nay.

Báo cáo của Vinachem cho biết, về công tác tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020, tập đoàn đã phối hợp với các đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại 23 doanh nghiệp; tổ chức bán đấu giá công khai tại Sở Giao dịch chứng khoán đối với 14 doanh nghiệp; thoái vốn tại 9 doanh nghiệp. Giá trị thu được là 3206 tỷ đồng, lợi nhuận thuần là 2948 tỷ đồng.

Về cổ phần hóa Công ty mẹ, Tập đoàn đề xuất tỷ lệ nắm giữ của nhà nước ở mức cao nhất là từ 65% vốn điều lệ trở lên.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, Tập đoàn đề xuất bổ sung thêm lĩnh vực hoạt động “Điện Hoá” và bổ sung vốn điều lệ 15.500 tỷ đồng vào năm 2025.

Phó Thủ tướng giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Hoá chất Việt Nam tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Đề án tái cơ cấu sớm trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Trần Tiến Công Kiên