Đồng Nai: Hủy 995 dự án, thu hồi 7.000ha đất

HĐND tỉnh Đồng Nai công bố thông tin về kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2021-2025, trong đó có nội dung liên quan đến việc 995 dự án bị hủy bỏ, thu hồi đất trên địa bàn giai đoạn 2015 – 2021. Nhiều nguyên nhân được chỉ ra, trong đó có việc quản lý yếu kém của các Sở, ngành tại địa phương.

UBND đã báo cáo HĐND tỉnh Đồng Nai danh mục hủy 995 dự án với tổng diện tích đất cần thu hồi hơn 7 ngàn ha. Các dự án này sau 3 năm chưa thực hiện, chưa có quyết định thu hồi đất, chưa được giao đất, cho thuê đất theo quy định.

Ông NGUYỄN KIM PHƯỚC, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Đồng Nai: “Có nhiều nguyên nhân, khách quan và chủ quan. Các địa phương rà soát, chuẩn bị công tác lập dự án, danh mục có thu hồi đất từng địa phương thì quá trình lập chưa chặt chẽ.”

Hơn 6 năm qua, tại Đồng Nai, số dự án thu hồi đất bị hủy bỏ chiếm hơn 45% dự án đã phê duyệt. Tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Đồng Nai sẽ công bố Nghị quyết trong việc quy hoạch, thẩm định trong việc ban hành, xử lý vi phạm và thu hồi các dự án thời gian tới.

Ông NGUYỄN KIM PHƯỚC, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Đồng Nai: “Do thiếu nguồn nhân lực, vốn, công tác tổ chức. Yếu tố khách quan là giải phóng mặt bằng. Công tác triển khai gặp nhiều khó khăn, vướng mắc”

Bà HOÀNG THỊ BÍCH HẰNG, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai: “Thông qua NQ về kết quả giám sát của HĐND tỉnh Đồng Nai về thực hiện các dự án thu hồi đất trên địa bàn kể từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực cho đến nay”

Tại kỳ họp thứ 8 lần này, nhiều Nghị quyết đầu tư công, sử dụng đất công, các chính sách phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng cuối năm và kế hoạch đến năm 2025 của tỉnh Đồng Nai được ban hành./. 

Thực hiện : Nguyễn Sơn Phạm Tiến