Đồng Nai điều chỉnh tăng giá đất tại 22 khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Trong báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Đồng Nai vừa diễn ra, một trong những vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm là điều chỉnh hệ số giá đất ở năm 2023 và cả giai đoạn 2023 – 2025.

Theo ý kiến đề xuất của đông đảo cử tri, tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Đồng Nai sẽ xem xét, quyết nghị những nội dung liên quan đến giải phóng mặt bằng, điều chỉnh hệ số giá đất trong năm 2023 và giai đoạn 2023-2025. Dự kiến mức giá đất được điều chỉnh tăng tại các tuyến đường và các khu vực triển khai khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Việc điều chỉnh tăng giá đất tại 22 khu vực triển khai khu công nghiệp, cụm công nghiệp là do quỹ đất tại các khu vực này ngày càng thiếu hụt, khó giải tỏa.

Nhiều đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai cho rằng: giá đất được điều chỉnh tăng ở những khu vực triển khai KCN, CCN, cũng sẽ tác động đến đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất-kinh doanh những khu vực khác. Vì vậy, việc điều chỉnh cần có lộ trình phù hợp để hạn chế thấp nhất mức tác động.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!

Tăng Sắc