Đối thoại số |Số 53|: Nhìn lại Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 và những bài học kinh nghiệm

Tại Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 vừa qua, đã có rất nhiều vấn đề được nhận diện và đưa ra bàn thảo. Từ vấn đề chuyển đổi số, nâng cao năng lực số cho đến khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vẫn đang diễn ra mạnh mẽ thì đây chính là sân chơi giúp cho Việt Nam và cộng đồng quốc tế có thể học hỏi, chia sẻ và cùng nhau hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại những vấn đề nổi bật, từ đó đưa ra các giải pháp chính sách và kỹ thuật để giúp cho công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam chuyển biến mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng hơn nữa. 

Cùng bàn luận về vấn đề này với ông NGÔ THẾ NGHỊ - Khoa Chính trị học, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Tuấn Anh