Đối thoại số |Số 18|: Sổ hộ khẩu điện tử: Làm sao để tránh tiêu cực?

Có thể thấy rõ được lợi ích của việc chuyển đổi số trong quản lý dân cư, tiến tới tạo ra một kho dữ liệu thông tin khổng lồ và đồng bộ. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết ví dụ như cách thức triển khai, giao diện sử dụng, nền tảng công nghệ phải xây dựng như thế nào cho hiệu quả và tránh xảy ra tiêu cực.

Không phủ nhận những khó khăn và nỗ lực mà các cơ quan đã quyết tâm thực hiện để việc bỏ sổ hộ khẩu giấy chuyển sang quản lý cư dân bằng sổ hộ khẩu điện tử sớm đi vào cuộc sống, giảm bớt phiền hà và giấy tờ cho người dân. Thực tế, nhiều người dân đi làm thủ tục hồ sơ liên quan đến “hộ khẩu”, “nhân khẩu” vẫn chưa hài lòng. Bởi đâu đó vẫn còn có sự nhũng nhiễu, cố tình làm khó người dân của một bộ phận không nhỏ cán bộ hành chính được giao trách nhiệm xử lý hồ sơ.

Cùng bàn luận về chủ đề này, xin giới thiệu ông Nguyễn Thế Truyền, Chủ tịch HĐTV Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh.

Mời quý vị và các bạn theo dõi video!

Tuấn Anh