Đối thoại số |Số 09|: Quản lí thông tin trên mạng xã hội

Mạng xã hội là một thành tựu khoa học công nghệ của nhân loại, tạo thêm không gian để chia sẻ, trao đổi thông tin và kết nối, hợp tác trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên mạng xã hội cũng là con dao hai lưỡi khi bên cạnh những lợi ích thì cũng tồn tại những mặt trái. Nếu người dùng không tỉnh táo sẽ gây ra mối họa khó lường.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt  Nam