Đối thoại số |Số 06|: Giải quyết bài toán công nghệ trong thu phí tự động không dừng

Thu phí tự động không dừng ETC đã mang lại hàng loạt lợi ích cho người tham gia giao thông, nhà đầu tư, cơ quan quản lý Nhà nước và toàn xã hội. Nhưng do triển khai gấp rút nên đã xảy ra tình trạng nhiều đơn vị "nước đến chân mới nhảy" do đó mà những bất cập, hạn chế trong hoạt động thu phí ETC được lộ rõ. Đặc biệt là hệ thống công nghệ xử lý còn gặp rất nhiều trục trặc, lỗi phát sinh.

Về vấn đề lỗi phát sinh của hệ thống thu phí tự động không dừng, về tính pháp lý của hệ thống cùng các giải pháp khắc phục tình trạng trên, mời quý vị và các bạn bàn luận với Tiến sĩ KHƯƠNG KIM TẠO - Nguyên Chánh văn phòng Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia!

Sau đây là nội dung chương trình!

Thực hiện : Tuấn Anh