Đối thoại số lSố 14l: Kiểm soát nội dung trên các nền tảng mạng xã hội như thế nào cho hiệu quả?

Công nghệ và mạng xã hội đã mang lại những lợi ích rất thích thực, phục vụ rất nhiều nhu cầu kết nối và thông tin cho con người. Tuy nhiên, mặt trái và hệ lụy của những vấn đề này thì cũng không phải là ít, thậm chí là còn để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng về hành vi và tư duy của con người.

Cùng bàn luận về vấn đề này, chúng tôi có mời tới trường quay ông PHẠM HOÀNG HUY - Giám đốc Công ty METUB Network Hà Nội.

Mời vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Thực hiện : Tuấn Anh