Đối thoại số lSố 12|: Đổi mới sáng tạo giáo dục trên nền tảng công nghệ thông tin

Theo Quyết định số 749, ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, chuyển đổi số là điều kiện tất yếu để xây dựng trường học thông minh trong thời đại 4.0.

 Thưa Quý vị và các bạn! Hiện nay, giáo dục đào tạo là 1 trong 8 lĩnh vực cần được ưu tiên hàng đầu trong khai thác thực hiện chuyển đổi số. Theo Quyết định số 749, ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, chuyển đổi số là điều kiện tất yếu để xây dựng trường học thông minh trong thời đại 4.0. Cụ thể là phát triển nền tảng hỗ trợ dạy và học từ xa, ứng dụng triệt để công nghệ số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập; số hóa tài liệu, giáo trình; xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Chuyển đổi số trong ngành giáo dục đào tạo trong thời gian qua đã được thực hiện ra sao? Có những thuận lợi, khó khăn gì? Giải pháp nào để thúc đẩy việc chuyển đổi số trong ngành giáo dục? Đây là những vấn đề sẽ được bàn luận trong chương trình hôm nay.

Nhằm có được góc nhìn tổng quát về Chuyển đổi số trong Giáo dục đào tạo thời gian qua, những thành công cũng như những khó khăn, vướng mắc và từ đó đề xuất giải pháp để thúc đẩy quá trình này, Chương trình hôm nay đã mời đến trường quay vị khách mời, xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Sơn Hải, Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!

Phan Hằng