Đối thoại số: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong y tế

Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ đang là vấn đề cấp thiết được triển khai trong tất cả ngành nghề. Trong đó, bao gồm cả lĩnh vực y tế. Tại Việt Nam, việc này đã được triển khai ở một số tuyến bệnh viện lớn tại Hà Nội và TP.HCM. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng đã thông qua Luật khám bệnh chữa bệnh đã tạo một hành lang pháp lý để có thể triển khai hiệu quả. Tuy nhiên, các giải pháp sẽ cần thực hiện là gì để đem lại những lợi ích thiết thực nhất?

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Tuấn Anh