Đối thoại số |số 33|: Nhìn lại sự phát triển thị trường internet Việt Nam

Sau 25 năm kể từ ngày Việt Nam chính thức kết nối mạng toàn cầu, Internet đã trở thành yếu tố thiết yếu trong cuộc sống, xã hội Việt Nam, trở thành hạ tầng của nền kinh tế, nhân tố quan trọng trong thúc đẩy công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và là thành tố quan trọng của chuyển đổi số.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam