Đối thoại chính sách: Những chính sách mới trong tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Tư vấn trong phòng, chống bạo lực gia đình không chỉ là biện pháp phòng ngừa mà còn là biện pháp ngăn chặn, hỗ trợ trong phòng, chống bạo lực gia đình . Việc chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi bạo lực có ý nghĩa quan trọng, vì nếu không kịp thời ngăn chặn thì có thể dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng.

Những người bị bạo lực gia đình khi gặp vấn đề họ rất nhiều khó khăn khi tìm kiếm sự hỗ trợ. Kinh nghiệm của một số quốc gia đi trước trong phòng, chống bạo lực gia đình cho thấy, phát triển mô hình tư vấn chuyên nghiệp là biện pháp đề hỗ trợ những người bị bạo lực gia đình biết được quyền của bản thân và thực hiện quyền đề bảo vệ mình và con cái của họ.

Ngày 14/11/2022, Quốc hội khóa XV, Kỳ họp thứ 4 đã thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi). Vậy những chính sách mời trong tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình được thực hiện như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu qua Chương trình hôm nay với sự tham gia của các vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu:

- Ông KHUẤT VĂN QUÝ, Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Bà NGUYỄN QUỲNH LIÊN - Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thu Quỳnh