Đối thoại chính sách: Nâng cao chất lượng giám định tư pháp tránh oan sai trong điều tra, truy tố, xét xử

Giám định tư pháp là hoạt động bổ trợ tư pháp, là công cụ quan trọng, phục vụ đắc lực cho hoạt động điều tra, truy tố, xét xử trước yêu cầu đẩy mạnh cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, góp phần quan trọng trong việc giải quyết các vụ án được chính xác, khách quan, đúng pháp luật; giúp các cơ quan pháp luật xử lý kịp thời các đối tượng vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Trong năm qua công tác giám định tư pháp có sự chuyển biến tích cực và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, vẫn còn có những ý kiến, những băn khoăn về kết quả giám định tư pháp trong một số các vụ án. Vậy, ngành giám định tư pháp đã có những thành tích gì? Còn có khó khăn, vướng mắc gì? Nếu các tổ chức, các nhân mà còn có nghi ngại về kết luận giám định tư pháp thì cần phải làm gì?
 
Cùng thảo luận về vấn đề này trong chương trình với các khách mời:
 
- Thượng tá Đinh Gia Quyết, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an Thành phố Hà Nội 
 
- Ông Nguyễn Hải Dũng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định 
 
Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Thực hiện : Khánh An Quang Anh