Đổi mới từ thẩm tra tới giám sát ở hoạt động của Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Bước sang năm 2022 với khí thế mới, Ủy ban tiếp tục xác định “đổi mới” để nâng cao hiệu quả hoạt động; vừa đưa pháp luật vào cuộc sống; vừa chuyển tải thực tế cuộc sống vào xây dựng pháp luật. Đoàn kết, đồng lòng, chung chí hướng để “nâng tầm” Ủy ban, đây là thông điệp quyết tâm của Ủy ban trong thời gian tới.

Phóng viên Khắc Phục: Thưa Chủ nhiệm, năm 2021, Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã tiến hành thẩm tra dự án Luật Cảnh sát cơ động - dự án Luật đầu tiên thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh (QPAN) trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Xin Chủ nhiệm cho biết, công tác thẩm tra đã có những đổi mới gì nhằm đáp ứng yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng lập pháp của Quốc hội?

Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội: Dưới sự chỉ đạo đổi mới, quyết liệt của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo Quốc hội với phương châm phải “chất lượng, hiệu quả, sát thực tế” và luật phải đáp ứng yêu cầu thực tế. Do đó Ủy ban QP&AN của chúng tôi, các đồng chí Thường trực rất tập trung và trách nhiệm. Tôi nói có mấy cái mới ở đây này: Khi được nhận thẩm tra Luật này, chúng tôi hoàn toàn chủ động đặt ra những nhiệm vụ, như đa dạng hóa việc thảo luận, hội thảo, đi khảo sát thực tế, rồi phối hợp chặt chẽ với Ban soạn thảo. Thứ hai, sau khi UBTVQH cho ý kiến thì chúng tôi chủ động kết hợp với Ban soạn thảo để giải trình rất cặn kẽ, kể cả những ý kiến trái chiều để hoàn chỉnh Báo cáo thẩm tra trước Kỳ họp thứ 2 và đưa ra Quốc hội để đại biểu phát biểu, thì rất hiệu quả. Nổi bật thứ ba, chúng tôi đã cử 3 đoàn đi khảo sát thực tế nơi đóng quân chiến đấu của anh em Cảnh sát cơ động và chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng quân, thì qua đó chúng tôi đã thu thập được những tài liệu rất giá trị để phục vụ công tác thẩm tra Luật Cảnh sát cơ động.

Phóng viên Khắc Phục: Vậy, tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa” đã và sẽ được Ủy ban triển khai như thế nào trong công tác xây dựng pháp luật trong năm 2022, thưa Chủ nhiệm?

Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội: Đúng là tinh thần chủ động, “từ sớm, từ xa” làm cho việc thẩm tra hiệu quả, chúng tôi rất chủ động vấn đề này. Cái “từ sớm, từ xa” nó thể hiện rõ trong nhiệm kỳ Quốc hội này, Bộ Chính trị đã có Kết luận 19 về Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội trong suốt nhiệm kỳ. Trên cơ sở Kết luận đó, Quốc hội có Chương trình xây dựng pháp luật tổng thể trong 5 năm và từng năm thì Ủy ban QP&AN chủ động phố hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ủy ban ATGT Quốc gia xây dựng chương trình toàn khóa 5 năm và đồng thời cụ thể từng năm, cái luật nào cần ưu tiên trước về lĩnh vực QPAN và TTATXH để chủ động thực hiện. Thứ hai, chúng tôi chủ động ký Quy chế phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về những vấn đề cần làm theo chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban như xây dựng pháp luật, giám sát, khảo sát và quyết định những vấn đề quan trọng liên quan đến lĩnh vực Ủy ban phụ trách.

Phóng viên Khắc Phục: Việc đổi mới và đẩy mạnh công tác giám sát là khâu trọng tâm, then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Để các luật, Nghị quyết thuộc lĩnh vực QPAN đã được Quốc hội thông qua đi vào cuộc sống, Ủy ban sẽ tiến hành giám sát như thế nào trong thời gian tới, thưa Chủ nhiệm?

Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội: Luật đã ban hành rồi, Nghị quyết đã ban hành rồi nhưng vấn đề tổ chức thực hiện để các luật, Nghị quyết đi vào cuộc sống là vấn đề vô cùng quan trọng. Trên tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội, vấn đề giám sát theo chức năng của Ủy ban QP&AN thì chúng tôi tăng cường giám sát trên mấy nội dung. Thứ nhất là giám sát thực tế, đi vào thực tế thực hiện. Thứ hai là giám sát việc tổ chức thực hiện văn bản và ban hành văn bản của các bộ ngành và các cơ quan hữu quan có liên quan đến lĩnh vực QPAN, TTATXH do Ủy ban phụ trách. Qua đó, chúng tôi mới nắm được những thông tin, đánh giá những vấn đề làm được, chưa được, những kinh nghiệm rút ra để báo cáo với UBTVQH, lãnh đạo Quốc hội để có phương hướng chấn chỉnh và bịt kín những sơ hở có thể có, đặc biệt phát huy lên cái “tầm” của những luật này để luật sớm đi vào cuộc sống một cách hiệu quả và chất lượng như đồng chí Chủ tịch Quốc hội đã nêu.

Phóng viên Khắc Phục: Trân trọng cám ơn Chủ nhiệm đã trả lời phỏng vấn của Truyền hình Quốc hội Việt Nam!

Thực hiện : Khắc Phục