Doanh nhân nữ hướng tới kinh doanh bền vững

Dưới sự tài trợ của Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ và Cục phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ra mắt Mạng lưới nữ lãnh đạo tiên phong Welead, nhằm thúc đẩy nâng cao năng lực quản lý và chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam.

Các chương trình hoạt động của Welead hướng đến hỗ trợ cho các sáng kiến mang tính đột phá về kinh tế xã hội, thúc đẩy các doanh nghiệp do nữ làm chủ, hành động, bắt nhịp với xu thế tiến bộ của thế giới, hợp tác và sáng tạo cùng nhau vượt qua các tác động tiêu cực, bất ổn của thị trường để phát triển bền vững hơn. Welead sẽ hợp tác với Quỹ Châu Á sẽ cung cấp nguồn lực thúc đẩy nâng cao năng lực quản lý kinh doanh và chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ.

Với 25% doanh nghiệp tại Việt Nam do phụ nữ làm chủ, việc hình thành mạng lưới lãnh đạo nữ tiên phong dẫn dắt, sẽ lan toả sự kết nối, sẻ chia, hỗ trợ, tiếp sức, dẫn dắt, lan tỏa cho đội ngũ doanh nhân nữ Việt Nam phát triển bền vững.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hải Yến