Doanh nghiệp không mặn mà với động viên công nghiệp

Tiếp tục hoạt động khảo sát để tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, sáng nay, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu Đoàn công tác đã làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 2. Doanh nghiệp không mặn mà với động viên công nghiệp phục vụ nhiệm vụ quốc phòng là vấn đề đặt ra trong xây dựng chính sách.

Từ năm 2003 đến nay, sau khi có Pháp lệnh Động viên công nghiệp, trên địa bàn 9 tỉnh Quân khu 2 mới có 3 doanh nghiệp được Thủ tướng phê duyệt đủ điều kiện Động viên công nghiệp. Hàng năm, căn cứ Quyết định giao nhiệm vụ, chỉ tiêu ngân sách, Quân khu chỉ đạo Bộ CHQS các tỉnh xây dựng kế hoạch, hiệp đồng với các doanh nghiệp thực hiện sản xuất. Số lượng các doanh nghiệp ít, khả năng đầu tư hạn chế là vấn đề đặt ra hiện nay.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh dự thảo Luật xây dựng được các chế độ chính sách vượt trội đối với các đối tượng huy động sản xuất và động viên quốc phòng.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, chính sách động viên công nghiệp phải kết hợp chặt chẽ với chính sách trưng mua, trưng dụng; quy định phương thức huy động và động viên để không lãng phí nguồn lực của doanh nghiệp và nhà nước.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Khắc Phục -

Vũ Hiếu