Đoàn giám sát về năng lượng làm việc với tỉnh Quảng Ninh

Chiều 08/5, Đoàn giám sát chuyên đề ''Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021'' của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn Phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Phó trưởng đoàn Đoàn giám sát đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh.

Thời gian qua công tác quản lý bảo vệ môi trường đã được tỉnh Quảng Ninh quan tâm. Tuy nhiên, báo cáo giám sát chưa làm rõ những chỉ đạo, giải pháp nào mà tỉnh đã đưa ra để “Chuyển dịch năng lượng”. Đoàn giám sát đề nghị tỉnh Quảng Ninh báo cáo cụ thể hơn những thách thức, cơ hội, những vấn đề đặt ra và giải pháp, tác động của quá trình phát triển năng lượng đến môi trường sinh thái, đa dạng sinh học, tình hình phát thải khí nhà kính, trong đó có đóng góp của ngành năng lượng vào tổng phát thải của Việt Nam, khả năng đáp ứng mục tiêu trung hoà carbon trong thời gian tới...

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh tỉnh Quảng Ninh là tỉnh có tiềm năng rất lớn để phát triển năng lượng cũng là trung tâm năng lượng lớn của Quốc gia, đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đến những tồn tại hạn chế mà đoàn giám sát đã chỉ ra, đồng thời hoàn thiện, bổ sung đảm bảo tính đầy đủ toàn diện, đánh giá khái quát hơn về cung cầu năng lượng, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân để đề xuất các chính sách trong thời gian tới. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

 

Thùy Linh