Đoàn giám sát đơn vị sự nghiệp làm việc với 1 số bộ ngành

Chiều 1/6, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với các bộ: Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông và Đài Truyền hình Việt Nam về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì.

Theo báo cáo, tỷ lệ các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thông tin, truyền thông nhìn chung giảm mạnh, đạt trên 20%. Tuy nhiên, đối với các đơn vị khối văn hóa, giáo dục nói riêng, mức giảm chưa đạt điển hình, như Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng 9.84%. Nhiều đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực này rất khó khăn trong việc bảo đảm nguồn nhân lực chất lượng.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá cao và ghi nhận sự cố gắng, chủ động, nghiêm túc, trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Thông tin và Truyền thông và Đài Truyền hình Việt Nam trong tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng về đơn vị sự nghiệp công lập, trọng tâm là Nghị quyết số 19. Đồng thời đề nghị 3 Bộ và VTV lưu ý các ý kiến của thành viên đoàn giám sát tại cuộc họp. 

Phó Chủ tịch Quốc hội giao thường trực đoàn giám sát ghi nhận đầy đủ nội dung của các Bộ đã nêu để trao đổi với các đơn vị liên quan và Chính phủ tại buổi làm việc tới; Đoàn giám sát tiếp tục nghiên cứu ý kiến đề xuất, lưu ý các vấn đề đưa vào Báo cáo kết quả giám sát và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Phan Hằng -

Thế Anh