Đoàn giám sát các đơn vị sự nghiệp công lập làm việc tại sở Giao thông Vận tải Kiên Giang

Sáng 3/5, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “ Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023” làm việc với Sở GTVT tỉnh Kiên Giang. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng làm trưởng đoàn.

Hiện nay, Sở GTVT tỉnh Kiên Giang có 3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc: Cảng vụ Đường thuỷ nội địa, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và xí nghiệp bến xe, tàu Kiên Giang. Trong đó, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và xí nghiệp bến xe tàu Kiên Giang là đơn vị sự nghiệp công tự chủ về kinh phí hoạt động và không được giao biên chế. Sở GTVT đã thực hiện xã hội hoá công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa, từ hình thức đặt hàng giao kế hoạch sang đấu thầu. Qua triển khai đã đạt được nhiều kết quả tích cực, về mặt quản lý đã giảm được 1 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Lĩnh vực đăng kiểm cơ giới cũng được xã hội hoá đầu tư, đến năm 2022 đã có trung tâm đăng kiểm tư nhân đưa vào hoạt động.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn trong cơ chế tự chủ tài chính. Do đó, sở GTVT kiến nghị sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, làm cơ sở cho các địa phương xây dựng và ban hành định mức kinh tế kỹ thuật. Đồng thời, ban hành quy định cụ thể các ngành, lĩnh vực cho phép thực hiện các hình thức xã hội hoá bằng các hình thức cho thuê quyền khai thác hoặc chuyển nhượng quyền khai thác.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thanh Hải -

Đức Minh