Đoàn ĐBQH TP.Hà Nội chủ động thông tin thực tiễn của địa phương tới nghị trường Quốc hội

Chiều 19/05, Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội làm việc với Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Viêt Nam Thành phố trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV. Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả giữa Đoàn đại biểu Quốc hội với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc , Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố.

Lưu ý các nhiệm vụ quan trọng đặt ra đối với thành phố trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy đề nghị, các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn tiếp tục quan tâm, theo dõi, nắm chắc các hoạt động, chủ trương chỉ đạo, lãnh đạo của Thành phố để có thêm thông tin thực tiễn của địa phương tới nghị trường của Quốc hội. 

Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi tối đa cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết của HĐND Thành phố về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025, phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022 - 2025 và các năm tiếp theo; một số dự án xây dựng cơ bản trong nhiệm vụ chi cấp Thành phố. Đặc biệt, lưu ý việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sau khi Quốc hội đồng ý chủ trương về Vành đai 4 có thể triển khai ngay. 

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản; công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố; rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển. Tăng cường thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thực hiện : Hoàng Hương Ninh Tùng