Đoàn ĐBQH Hậu Giang: Dự án "treo" cũng là lãng phí

Quản lý khai thác và sử dụng tài nguyên, trong đó sử dụng tài nguyên đất tại các dự án thu hồi đất, sử dụng sai mục đích, đất bỏ hoang gây lãng phí, cần làm rõ trách nhiệm - đó là nội dung đặt ra tại buổi giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang trong buổi giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021" vào chiều 13/4 tại UBND tỉnh Hậu Giang.

Tại buổi giám sát, Đoàn đã đề nghị UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị làm rõ, cụ thể giao đất trên 207ha giao cho 119 dự án, cho thuê trên 1.780ha cho 112 dự án, có bao nhiêu dự án hiệu quả, cần đánh giá từng dự án kéo dài, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất.

Ông NGUYỄN HOÀNG MẠNH - Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Hậu Giang phát biểu: “Bây giờ mình bỏ hoang như vậy đất đai tài nguyên, tài lực có lãng phí hay không? Nhiều năm, mười mấy hai chục năm nay, nhiều năm cử tri hỏi mà tôi không trả lời được, bản thân tôi rất buồn”.

Các thành viên Đoàn giám sát đề nghị UBND tỉnh đánh giá rõ hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra; làm rõ hơn những kết quả đạt được trong việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh; việc sử dụng tài sản công, xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu tiết kiệm trong lập, thẩm định, phê duyệt quyết toán các dự án sử dụng ngân sách nhà nước.

Kết luận tại buổi giám sát, bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng Đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị UBND tỉnh hoàn thiện báo cáo gửi đến đoàn giám sát; đồng thời, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xem lại các dự án "treo" chậm tiến độ gây lãng phí tài nguyên đất; tiếp tục tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc lãng phí, nhất là trách nhiệm người đứng đầu.

Thực hiện : Công Tràng Chí Điển