Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên giám sát an toàn giao thông

Sáng 3/4, Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023” trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi giám sát, Sở Giao thông-Vận tải đã báo cáo tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo ATGT trên địa bàn tỉnh từ năm 2009-2023. Theo đó, việc thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo trật tự, ATGT còn những hạn chế, bất cập; Việc thực hiện chế độ chính sách với lực lượng bảo đảm TTATGT chưa đáp ứng với điều kiện thực tế; Địa bàn rộng, lực lượng phải dàn trải chưa bảo đảm bố trí đủ để thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ, đường thuỷ...

Kết luận buổi giám sát, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Thìn, đề nghị Sở GT-VT tiếp tục tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho người dân; phối hợp chặt chẽ các đơn vị xây dựng văn hoá giao thông kết hợp xử lý nghiêm trường hợp vi phạm; tiếp tục quan tâm vấn đề đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe để người tham gia giao thông có kỹ năng xử lý tình huống; tăng cường kiểm tra phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật. Đối với một số kiến nghị thuộc thẩm quyền, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận chuyển đến các cơ quan, đơn vị xem xét, giải quyết.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!


Bảo Lâm