Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An: Xử lý rốt ráo các dự án treo, thu hồi đất bị hoang hoá

Cần có phương án xử lý một số công trình có diện tích lớn, đầu tư thuộc thẩm quyền của Trung ương trên địa bàn tỉnh Long An hiện đang bị bỏ hoang hoá, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất. Đây là nội dung được đề cập tại buổi giám sát chuyên đề của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An.

Theo đại biểu Quốc hội tỉnh Long An Phan Thị Mỹ Dung, trên địa bàn tỉnh hiện có một số công trình, đầu tư thuộc thẩm quyền Trung ương với diện tích lớn như nhà máy bột giấy Phương Nam tại huyện Thạnh Hoá; Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát triển Dược liệu Đồng Tháp Mười tại huyện Mộc Hoá, Trải qua thời gian dài đầu tư xây dựng nhưng đến nay vẫn chưa đưa vào khai thác, sử dụng.

Bà PHAN THỊ MỸ DUNG  - Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An: “Bây giờ chúng ta tiếp tục kiến nghị để rốt ráo xử lý cái này, để đưa phần đất đai này vào sử dụng trên địa bàn chúng ta mặc dù dự án này thuộc của trung ương.”

Về việc quản lý, sử dụng đất thời gian qua trên địa bàn tỉnh Long An còn tình trạng lãng phí, một số khu cụm công nghiệp, khu dân cư,… khi có chủ trương đầu tư rồi nhưng việc triển khai còn chậm.  

Ông NGUYỄN VĂN THÔNG Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Long An: “Để việc sử dụng đất tiết kiệm, chống lãng phí thì trong thời gian tới thì Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục quan tâm đến công tác thanh, kiểm tra các dự án được giao thuê đất, chậm đưa đất vào sử dụng để có giải pháp.”

Ủy ban nhân dân tỉnh Long An kiến nghị các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Đất đai, quy hoạch sử dụng đất và các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng đất. Thực hiện nghiêm việc xử lý, thu hồi diện tích đất, mặt nước sử dụng lãng phí, kém hiệu quả và không đúng quy định của pháp luật./.

Thực hiện : Mỹ Tho Hữu Bình

quảng cáo