Hà Nội: Vẫn còn tình trạng ủy quyền cho cấp phó tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chiều 10/03, Đoàn giám sát chuyên đề của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội về “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội” đã làm việc với các sở, ngành và một số quận, huyện của thành phố.

Từ 01/7/2016 đến 01/7/2021, cấp Thành phố Hà Nội đã tiếp nhận 3.216 vụ việc, đã giải quyết 3.143 vụ việc, đang giải quyết 73 vụ việc. Về tiếp công dân, Thanh tra thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các quận, huyện thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp công dân định kỳ, tiếp đột xuất; cơ bản đã thực hiện quy định việc tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan, đơn thư của công dân được phân loại và xử lý cơ bản đảm bảo quy định. 

Tuy nhiên, thành viên đoàn giám sát cho rằng vẫn tồn tại như tình trạng giám đốc sở, chủ tịch UBND cấp huyện và chủ tịch UBND cấp xã ủy quyền cho cấp phó tiếp công dân thay theo quy định của Luật Tiếp công dân chủ tịch phải trực tiếp tiếp công dân. Kết luận buổi giám sát, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức, cần làm thực chất, đúng trách nhiệm, thẩm quyền, đặc biệt cần nêu cao vai trò của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các vụ việc cần giải quyết ngay từ cơ sở để không tạo nên bức xúc, dẫn đến khiếu nại đông người./.

Thực hiện : Hải Yến Sỹ Cường