Định giá, bố trí tái định cư: Cần cân nhắc tính khả thi

Cần cụ thể hoá chủ trương Nghị quyết 18-NQ/TW trong các quy định của Luật đất đai (sửa đổi), đặc biệt là các điều khoản liên quan tới mức giá bồi thường, bố trí tái định cư.

Đồng thời cần xem xét lại các quy định liên quan tới quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là những vấn đề chính được nhiều đại biểu quan tâm và cho ý kiến trong buổi làm việc về tình hình lấy ý kiến nhân dân về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tại TPHCM ngày hôm nay 24/02. 

Theo đó, đại biểu cho rằng chủ trương bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất là rất tốt, mang đậm tính nhân văn nhưng lại không khả thi, khó triển khai trong thực tiễn.

Đại biểu đề nghị quy định này nên áp dụng tuỳ từng dự án, bởi nếu áp dụng chung sẽ gây khó khăn khi thực hiện. Liên quan tới mức giá bồi thường, đại biểu cho rằng việc quy định phù hợp với mức giá thị trường đáp ứng được nguyện vọng của người dân nhưng lại gây khó cho các cơ quan quản lý nhà nước vì không có cơ sở, không có hướng dẫn xác định mức giá nào là phù hợp.

Do đó, đại biểu đề nghị cân nhắc áp dụng hệ số giá đất khi định giá hoặc phải có các quy định, hướng dẫn cụ thể cách định giá theo giá thị trường.

Còn đối với quy hoạch sử dụng đất, theo đại biểu, hiện có tình trạng nhiều dự quy hoạch kéo dài tới 20-30 năm. Vì vậy, rất cần có quy định đảm bảo quyền lợi cho người dân trong các khu vực này.

Đối với việc định giá đất, theo Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đây là vấn đề phức tạp, cần phải bàn bạc kỹ và tiếp tục nghiên cứu trong thời gian tới. Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị, bên cạnh các nội dung đã trình bày, thời gian tới, TPHCM cần tiếp tục lấy ý kiến về việc sửa đổi luật đất đai sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tổng hợp và sớm trình lên các cơ quan Trung ương, đồng thời cần bám sát, gắn với các cơ chế trong Nghị quyết 54 để phát huy được lợi thế, khơi thông các nguồn lực của Thành phố. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!  

Hồng Dũng