Đình chỉ giao dịch cổ phiếu FLC từ 09/09

Bắt đầu từ hôm nay 9/9, cổ phiếu FLC sẽ chính thức bị đình chỉ giao dịch.

Theo Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE), Tập đoàn FLC đã tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, thuộc trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch theo quy định tại điểm C khoản 1 điều 41 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết.

FLC vẫn chưa tổ chức đại hội cổ đông thường niên, quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 31/12/2021, chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2021 và chưa chọn được đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm nay.

Thực hiện : Theo TTXVN