Điều kiện "đảm bảo thu nhập, bằng hoặc tốt hơn khi thu hồi đất" là "không khả thi" trong thực tế

Trước đó, Quốc hội thảo luận về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Dự thảo luật quy định: “ Khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm người có đất bị thu hồi có chỗ ở, đảm bảo thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ ”. Thảo luận ở Tổ về dự án luật này, đại biểu cho rằng, đây là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước.

Tuy nhiên, khi cụ thể hóa, cần có quy định rõ ràng, đảm bảo khả thi, nếu không có thể gây ra tình trạng chây ì trong giải phóng mặt bằng.

Theo các đại biểu Quốc hội, quy định “ đảm bảo thu nhập, điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn” mà không có tiêu chí cụ thể sẽ rất khó triển khai trên thực tế.

Ông NGUYỄN HỮU CHÍNH, Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội: "Bởi lẽ nhu cầu người dân rất cao. Nhu cầu thứ nhất là diện tích lớn hơn diện tích đền bù. Thứ hai, người ta đang mặt tiền mà đưa về chung cư thì được không? Thứ hai là sinh kế người ta đang thu nhập hằng ngày 12 – 20 triệu, về chỗ này có thu nhập được không? Chúng ta viết nguyên tắc này thì nếu về mặt lý thuyết rõ ràng tất cả người dân đều đồng ý nhưng thực tế nước ta không làm được."

Ông PHẠM ĐỨC ẤN, Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội: "Đảm bảo điều kiện bằng và tốt hơn chỉ là nói trên ước lệ và chủ trương được, chứ còn nếu đưa vào điều luật mà chỉ nói như thế này thì có lẽ tôi nghĩ không khả thi. Chúng ta bằng nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể hơn thì mới giải quyết vấn đề này."

 Để quy định của luật đi vào cuộc sống, đại biểu Trương Xuân Cừ đề nghị bỏ nội dung này trong dự thảo luật.

Ông TRƯƠNG XUÂN CỪ, Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội: "Người ta đang ở mặt đường Hàng Ngang khoảng 20 mét vuông đất là bao nhiêu tiền, bây giờ chuyển nơi khác tốt hơn thì chỉ có Hàng Đào thôi, ví dụ như thế, theo tôi nguyên tắc phải bỏ đi."

 Có ý kiến đề nghị đánh giá tác động kỹ lưỡng hơn đối với nguyên tắc bồi thường về đất theo hướng đa dạng các hình thức bồi thường, nghiên cứu bảo đảm việc bồi thường bằng đất khác .