Điều chỉnh dự án bồi thường, tái định cư sân bay Long Thành

Sáng 26/9, phiên họp toàn thể của Ủy ban Kinh tế đã cho ý kiến về điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 53 năm 2017 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.

Chính phủ kiến nghị điều chỉnh 4 nội dung của Nghị quyết 53 như sau: Giảm tổng mức đầu tư dự án từ 22.938 tỷ đồng xuống còn hơn 19.200 tỷ đồng, tức là giảm hơn 3.700 tỷ đồng so với sơ bộ tổng mức đầu tư tại Nghị quyết 53 của Quốc hội; Giảm 82ha diện tích đất thu hồi, như vậy diện tích đất thu hồi sẽ là hơn 5.317ha; Kéo dài thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2024; Đồng thời bổ sung nội dung bố trí tái định cư các hộ dân thuộc 2 tuyến giao thông kết nối T1, T2 vào khu dân cư Lộc An, Bình Sơn.

Cơ bản đồng tình với sự cần thiết phải điều chỉnh các nội dung như tờ trình, tuy nhiên, các thành viên của Ủy ban Kinh tế đề nghị  làm rõ hơn thẩm quyền điều chỉnh, các nguyên nhân lớn của việc điều chỉnh. Các ý kiến cũng đề nghị báo cáo làm rõ việc đầu tư cơ sở hạ tầng xã hội và đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại Khu dân cư, tái định cư Lộc An- Bình Sơn; Đánh giá tác động đến tiến độ của dự án Cảng hàng không Long Thành đối với  việc điều chỉnh thời gian chuẩn bị thực hiện dự án đến hết năm 2024, thay vì năm 2021 như nghị quyết. Nếu có, cần có phương án đề xuất thời hạn hoàn thành giai đoạn 1 của dự án theo Nghị quyết 94 của Quốc hội.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Nguyễn Duyên -

Trương Tùng