Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam VSEF 2022: Deloitte Việt Nam gợi ý 4 nhóm hành động giúp doanh nghiệp ứng phó rủi ro

Trong phiên thảo luận chuyên đề "Thúc đẩy việc thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, tạo động lực phục hồi sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững" của Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam VSEF 2022 ngày 18/9, Chủ tịch Deloitte Việt Nam Hà Thu Thanh đã đưa ra gợi ý 4 nhóm hành động giúp doanh nghiệp ứng phó rủi ro, bất ổn để phát triển bền vững, tăng sức cạnh tranh.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết nội dung bài tham luận của Chủ tịch Deloitte Việt Nam Hà Thu Thanh!