Diễn đàn Kinh tế- Xã hội 2022: Buổi sinh hoạt chuyên đề gần gũi với sinh viên kinh tế

Diễn đàn kinh tế - xã hội 2022  có nhiều điểm mới hấp dẫn, một trong số đó là sự kết nối trực tuyến tới các trường Đại học đầu ngành về kinh tế trên cả nước. Tận dụng cơ hội quý báu này, các trường Đại học đã lồng ghép một sự kiện kinh tế lớn và quan trọng trong năm thành một buổi sinh hoạt chuyên đề gần gũi và ý nghĩa cho các em sinh viên.

Đối với các em sinh viên, những buổi sinh sinh hoạt chuyên đề là một phần quen thuộc không thể thiếu trong thời gian học, thế nhưng buổi sinh hoạt chuyên đề hôm nay, 1 trong những sự kiện kinh tế lớn của đất nước như thế này thì dường như là lần đầu tiên.

Được cảm thấy gần hơn, nóng hơn cùng với những sự kiện kinh tế xã hội trong nước, đồng thời cũng có trách nhiệm hơn với chuyên môn mình đang theo học là những chia sẻ đến từ các em sinh viên.

Việc đổi mới phương thức tiếp cận của Diễn đàn kinh tế - xã hội năm nay đã thể hiện sự quan tâm của Quốc hội, nhằm đưa những quyết sách của Nhà nước đến gần hơn, sâu hơn với đời sống, đặc biệt là thế hệ đào tạo – nhà trường, và đội ngũ thụ hưởng – sinh viên kinh tế.

Thực hiện : Trang Linh Minh Công