Diễn đàn kinh tế: Thu hút FDI hướng đến chất và lượng

Sau 35 năm thực hiện chính sách mở cửa thu hút FDI, đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận đầu tư từ 140 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đáng chú ý, Việt Nam là nước tiếp nhận nguồn vốn FDI lớn thứ 3 trong khu vực ASEAN. Kết quả này có được là nhờ những chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn và chủ trương mở cửa trở lại nền kinh tế sau những ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tuy nhiên trong bối cảnh toàn cầu hóa, đặc biệt khi Việt Nam tham gia vào nhiều Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, nhu cầu thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, từ các nước phát triển là rất lớn. Đồng thời gia tăng sự đóng góp của FDI nhiều hơn vào ngân sách nhà nước cũng là vấn đề lớn được đặt ra. Cùng bàn luận về chủ đề này là hai vị khách mời:

 TS. PHAN HỮU THẮNG, Chủ tịch Hội đồng thành viên Viện Nghiên cứu Đầu tư Quốc tế

TS. NGUYỄN QUỐC VIỆT, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và chính sách (VEPR), Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Mời quý vị cùng theo dõi chương trình!

 

Thực hiện : Lê Hương