Diễn đàn kinh tế: Giành quyền đánh thuế trước

Những ngày qua, thuế tối thiểu toàn cầu đang là chủ đề nóng được các doanh nghiệp FDI quan tâm vì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kinh doanh ở Việt Nam.

Theo đó, các tập đoàn đa quốc gia có tổng doanh thu từ 750 triệu EUR trở lên sẽ phải đóng thuế 15% bắt đầu từ năm 2024. Trong khi các nước phát triển là nơi có doanh nghiệp FDI đầu tư sang Việt Nam hay các nước đang phát triển là các nước cạnh tranh thu hút FDI với Việt Nam hầu hết đều đã tuyên bố thực hiện thuế tối thiểu toàn cầu và đã xây dựng luật để hướng dẫn thực hiện, thì Việt Nam chúng ta mới đang dừng ở bước tổ chức các Hội thảo lấy ý kiến. Trong tuần qua đã có 2 cuộc Hội thảo, 1 cuộc do Bộ Tài chính tổ chức và 1 cuộc do Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc Hội tổ chức. Đa số các ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia đều cho rằng Chính phủ Việt Nam cần sớm có tuyên bố về việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu và các chính sách kèm theo. Nếu chậm chân thì không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến dòng thuế, tác động trực tiếp đến doanh nghiệp FDI mà còn không giữ được tính hấp dẫn của môi trường đầu tư vốn đang bị cạnh tranh khốc liệt bởi các nước đang phát triển khác.

Câu hỏi đặt ra là ngay lập tức lúc này, Chính phủ cần làm gì để không bị chậm chân trong cuộc chạy đua thu hút FDI?

Và nhìn rộng ra, khi coi đây là cơ hội để thiết kế lại hệ thống ưu đãi đầu tư của chúng ta thì cần tính đến những điều gì?

Để bàn luận về vấn đề này, xin giới thiệu 3 vị khách mời:

Ông BÙI NGỌC TUẤN - Phó Tổng Giám đốc Dịch vụ tư vấn thuế Deloitte Việt Nam;

Bà NGUYỄN THỊ CÚC – Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thuế Chủ tịch Hội tư Vấn thuế Việt Nam;

Ông NGUYỄN VIỆT ANH – Chuyên gia về thuế, Ngân hàng Thế giới.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam