Diễn đàn kinh tế: Bỏ khung giá đất - Bước đột phá trong sửa đổi Luật Đất đai

Tại Hội nghị Trung ương 5, chủ trương “bỏ khung giá đất” đã được thống nhất sau khi thảo luận rất kỹ lưỡng. Một quyết sách đúng, được toàn xã hội chờ đợi khi sửa đổi Luật Đất đai.

Thực hiện theo yêu cầu của Nghị quyết 18 của Trung ương về "bỏ khung giá đất", dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đã được ban hành và đang lấy ý kiến nhân dân, trong đó bỏ quy định khung giá đất của Chính phủ, chuyển sang xác định giá đất phù hợp với giá phổ biến trên thị trường. 

Tại hội nghị lấy ý kiến về Luật đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với VCCI tổ chức mới đây nhiều ý kiến cho rằng, Luật Đất đai năm 2013 trao cho UBND cấp tỉnh nhiều quyền như giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, quyết định giá đất cụ thể làm căn cứ tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người bị thu hồi đất. Điều này dẫn đến khó tránh khỏi tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi” trong thu hồi đất và xác định giá đất cụ thể để bồi thường cho người bị thu hồi. Vì vậy, dự luật cần quy định rõ cơ quan quản lý giá đất độc lập với UBND cấp tỉnh, có nhiệm vụ quyết định giá đất từng địa phương. Cần làm rõ cách hiểu nguyên tắc định giá đất "phù hợp với giá phổ biến trên thị trường trong điều kiện bình thường" là như thế nào. Ngoài ra, các chuyên gia cũng cho rằng để việc định giá đất sát giá thị trường cần dựa trên thông tin giao dịch thị trường. Bởi giá đất như thế nào là “phù hợp” lại là yếu tố mang tính định tính, không phải định lượng. Nếu không quy định rõ sẽ gây khó khăn cho cơ quan, tổ chức, các đơn vị thực hiện sau này.

Thùy Trang