Diễn đàn chính sách về việc làm cho thanh niên năm 2023

Sáng 5/5, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, Ủy ban Văn hoá - Giáo dục của Quốc hội và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đồng chủ trì tổ chức Diễn đàn Chính sách về việc làm cho thanh niên năm 2023.

Lao động thanh niên là một trong những bộ phận chính của lực lượng lao động với khoảng 10,8 triệu người (chiếm 21,4% lực lượng lao động cả nước), trong đó trên 29,3% thanh niên đã qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ mang lại một nguồn cung lao động dồi dào, trẻ, có nhiều tiềm năng.

Tại diễn đàn, nhiều đại biểu, chuyên gia cho biết, dù thanh niên là lực lượng lao động quan trọng hiện nay tuy nhiên tạo việc làm cho niên vẫn đang phải đối mặt với những thách thức, khó khăn như: Hệ thống chính sách việc làm còn thiếu các quy định riêng cho thanh niên, nhất là các nhóm đặc thù, yếu thế trong khi nguồn lực cho các chương trình, dự án hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên còn hạn chế; Tình trạng thất nghiệp của thanh niên, nhất là nhóm tuổi 15-24 tiếp tục là thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam, số lao động trẻ đang làm việc hiện nay có nguy cơ mất việc cao gấp ba lần so với những lứa tuổi lớn hơn. Kết nối cung - cầu lao động thanh niên chưa thực sự hiệu quả.

Minh Chiến