Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2022 thảo luận về kinh tế thế giới sau đại dịch

Ngày 20/4, Diễn đàn thường niên Châu Á Bác Ngao 2022 đã diễn ra tại tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, với chủ đề “Thế giới trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19: Chung tay thúc đẩy phát triển toàn cầu, xây dựng tương lai chung”.

Tham dự Diễn đàn có hơn 300 khách mời là lãnh đạo các quốc gia, chính khách, người đứng đầu các tổ chức quốc tế, các chuyên gia học giả, các doanh nghiệp theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Diễn đàn Châu Á Bác Ngao năm nay diễn ra trong 3 ngày (20-22/4), với hơn 30 diễn đàn phụ và các hoạt động liên quan. Hội nghị tập trung vào 6 vấn đề chính là: kiểm soát đại dịch COVID-19, kinh tế toàn cầu, phục hồi xanh và phát triển bền vững, kinh tế số, quản trị toàn cầu và những tiến bộ trong hợp tác khu vực châu Á.

Ông CHEN YANJUN, Người đứng đầu Văn phòng hành chính, Diễn đàn châu Á Bác Ngao: "Các chủ đề mà chúng tôi đưa ra tại cuộc thảo luận năm nay có cả chiều rộng và chiều sâu. Về chiều rộng, diễn đàn của chúng tôi bao gồm tất cả các vấn đề chính liên quan đến hòa bình và phát triển toàn cầu. Về chiều sâu, chúng tôi đặc biệt tập trung vào một số vấn đề nóng mà người dân quan tâm.”

Diễn đàn Châu Á Bác Ngao được thành lập tại thị trấn Bác Ngao, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc vào năm 2001. Diễn đàn có quy mô và tầm ảnh hưởng ngày càng tăng, phát huy tác dụng đặc thù trong việc tập hợp các ý kiến chung, đi sâu hợp tác khu vực, thúc đẩy cùng phát triển, giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Đinh Giang