Diễn đàn bền vững Việt Nam - Phát huy vai trò của di sản và văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững

Nằm trong khuôn khổ Tuần văn hóa – du lịch đất Tổ năm 2023, sáng 21/4, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Phú Thọ, Tổ chức khoa học và chuyên gia toàn cầu (AVSE Global) phối hợp với Tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Diễn đàn bền vững Việt Nam - Phát huy vai trò của di sản và văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững.

Sự kiện hướng đến một không gian trao đổi để các nhà lãnh đạo toàn cầu và các chủ thể liên quan trình bày và thảo luận về vai trò của phát triển di sản và văn hóa trong lộ trình thúc đẩy phát triển du lịch và tăng trưởng bền vững ở các địa phương nói riêng và Việt Nam nói chung. 

Tiếp nối thành công của các sự kiện trước đây, diễn đàn tập trung vào hai nội dung chính với phiên thảo luận chuyên đề đầu tiên về việc xây dựng chiến lược định vị thương hiệu địa phương trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế, tạo dấu ấn thông qua việc khai thác, bảo tồn các di sản văn hóa.

Kinh nghiệm của các nước trên thế giới trong việc thúc đẩy du lịch văn hóa phát triển bền vững gắn với di sản cũng là nội dung được các chuyên gia nước ngoài chia sẻ.

Trong hai phiên thảo luận sáng nay, các đại biểu cũng chia sẻ về thực tiễn và thách thức đối với chính sách bảo tồn di sản văn hóa và phát triển du lịch ở Việt Nam cũng như những mặt hạn chế trong việc phát huy giá trị di sản gắn với du lịch.
Các ý kiến phát biểu, trao đổi của các đại biểu trong và ngoài nước đây sẽ là cơ sở thực tiễn cho các hoạt động bảo tồn di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững ở các địa phương nói riêng và ở Việt Nam nói chung.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thanh Huyền – Minh Quốc