Điểm mù giao thông: Khi thần chết ngủ quên

Có thể đây là một nhóm thanh niên đến nhà bạn chơi và để vào được nhà lại phải qua một con dốc khá cao. Những tay lái lụa khác đã vào được hết nhà chỉ duy nhất thanh niên đi sau cùng, với cú thốc ga để băng qua con dốc khi tiếp xúc cổng nhà đã bị mất lái, phanh gấp khiến chiếc xe bị rê bánh còn chủ nhân lao thẳng vào cổng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Lê Huy