Điểm mù giao thông: Hậu quả khi coi thường vạch kẻ đường

Trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn, qua phân tích của ngành chức năng nguyên nhân đầu tiên là do ý thức chủ quan của người tham giao thông (chiếm đến 90%) và xếp sau đó chính là việc phóng nhanh, vượt ẩu, không làm chủ tốc độ theo quy định.

Rõ ràng đường đã có vạch phân chia, phần đường của ai nấy đi mà 2 người đi xe máy vẫn có thể đâm sầm vào nhau một cách đầy bất lực. Một bên thì do dự còn một bên thì lấn làn và đi với tốc độ quá nhanh.

Khi di chuyển trên đường nếu bạn gặp dạng vạch đơn, liền nét là dùng để phân chia các làn xe cùng chiều trong trường hợp không cho phép xe chuyển làn hoặc sử dụng làn khác. Đồng thời, xe không được lấn làn, không được đè lên vạch.

Thực hiện : Lê Huy